A Používate PC?
dieťa, učiteľ, rodič

W10 OS X

 odporúčame Google Chrome

B Používate tablet?
dieťa, učiteľ, rodič

 iOSAndroid

 odporúčame Puffin browser

C Používate mobil?
dieťa - poznámky do zošita (klik TU)

učiteľ, rodič
googleplay.sk ALL
U: kontrola/zadávanie DÚ
R: rodičovský prehľad

Upozornenie: je potrebný stabilný internet min. 5Mb/2Mb, ukončite sťahovanie filmov, youtube, torrenty a skype.